top of page
Original on Transparent.png

POLICIES AT SNOWY'S BRAND

Service as It Should Be

In today’s online shopping market, we believe that honesty is the best policy. That’s why we designed the most generous, fair and transparent store policy for our customers. Read the following sections to find out more about how we ship or exchange products, or about how we secure your personal data. Please don’t hesitate to contact us if you have any questions!

RETURNS AND REFUNDS

How It Works

Algemene voorwaarden

● Levertijd: 1/2 werkdagen

 

Recht van retour

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid het te retourneren binnen 7dagen. Het is van belang dat u tijdens de bedenktijd netjes omgaat met het product ende verpakking. U kunt het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking retour sturen. retourkosten van een product zijn voor eigen rekening. Het bedrag van het product, zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen na deterugzending terug betaald worden.– Sale items met een korting hoger dan 40% mogen niet geretourneerd of geruildworden.– Het artikel mag niet gedragen of beschadigd zijn!– Pas op met make-up: ook items met make-up vlekken worden niet retour genomen! Alle artikelen worden nagecheckt op schade en vlekken voor dat ze verzonden worden.

Pre-orders worden per bestelling verzonden zodra het Item binnen is.

Retour moet per mail worden aangemeld, na aanmelding ontvangt u retour formulier waarin u de reden van retour kan aangeven. Indien u een verkeerde maat hebt besteld is de retour op eigen rekening.

 

Klachten/problemen melden

Het is natuurlijk erg vervelend als u een klacht heeft over één van onze producten. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht aan de afdeling ‘Klantenservice’ door te geven. Dit kunt u doen per e-mail of post.Onze medewerkers van de afdeling ‘Klantenservice’ zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht zullen wij uw klacht binnen 2 dagen na ontvangst te beantwoorden.

* Er wordt géén wasgarantie gegeven.

Ontstane problemen na het wassen zijn op eigenverantwoordelijkheid.

Get in Touch

PRIVACY POLICY

Trust Us with Your Information

Snowy's Brand , gevestigd aan Geraniumstraat 1
3551HA Utrecht,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://www.snowysbrand.com
Geraniumstraat 1
3551HA Utrecht
+31 628721838
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken  je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:


● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die
wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
snowcortezzz@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Fabluxe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


● Het afhandelen van jouw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
● Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
● Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Snowy's Brand bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 5 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden
Snowy's Brand verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Snowy's Brand blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij
gebruiken
Snowy's Brand gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Snowy's Brand en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@snowysbrand.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Snowy's Brand wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens
/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Snowy's Brand neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via info@snowysbrand.com

Get in Touch
bottom of page